Tel.: +36 30 57-63-669 / E-mail: info[kukac]rezpalinkafozo.hu

Vásárlási feltételek, ÁSZFA jelen Általános Szerződési Feltételek [a továbbiakban: ÁSZF] a GT Solar Kft Kft. [továbbiakban: Szolgáltató], és a Szolgáltató által a www.rezpalinkafozo.hu weboldalon [a továbbiakban: weboldal]keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél [a továbbiakban: Ügyfél] jogait és kötelezettségeit tartalmazza. [Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek]. Az ÁSZF – minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.rezpalinkafozo.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.


Szolgáltató:

Cégnév:GT Solar Kft.
Székhely:Nyíregyháza Vásárosnaményi út 35
Telephely:Nyíregyháza Vásárosnaményi út 35
Adószám:23417919-2-15
Cégjegyzékszám:15-09-077865
Cégbíróság:SZ-SZ-B Megyei Cégbíróság
A fogyasztói kifogások érvényesítésének címe:Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

A webáruház szerverét az alábbi cég biztosítja:

Cégnév: VM Linux Ltd
Cím: International House, 24 Holborn Viaduct, London, EC1A 2BN
Cégjegyzékszám: 3615064
EU adószám: GB 726872406
Online üzenetküldés: https://clustered.net/#contact
E-mail: support@clustered.net
Telefon: 0845 838 7799


Vásárlási tudnivalók:

A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez [a termék/ek/ kézbesítéshez] az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges.A termékek közötti böngészéshez, és a megrendeléshez regisztráció nem szükséges. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A megrendeléssel, és a szolgáltató általi visszaigazolással a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül, a szolgáltató a szerződést nem iktatja, így az később nem hozzáférhető. Lehetséges szerződéskötési nyelv: Magyar A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Egyes termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékről készített képre kattintva elérhető adatlapról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A termékek használati utasítását, ahol ezt a jogszabályok előírják a Szolgáltató a termékhez mellékeli.A webáruházban található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék színe között minimális eltérés lehetséges, mivel a fotók műteremben vaku megvilágítással készültek.

Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem szerepel. A termékek kizárólag az adatlapon szereplő méretekben, kiszerelésekben, vagy űrtartalommal  rendelhetőek meg. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel – nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a szerződés létrejötte [a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása] és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénz visszatérítésre nincsen mód. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.


 A webáruházban és az üzletekben feltüntetett ár egyes esetekben eltérhet. A vásárlás részletes leírása, kosár használata itt található.

Az Ügyfél által elküldött ajánlat [megrendelés] megérkezéséről a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailt küld, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél ajánlatának [megrendelés] Szolgáltató általi elfogadását, az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat [pl. számlázási és szállítási információk, stb.], a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.

A megrendelés visszaigazolása nem jelenti, hogy a megrendelt terméke[ke]t a Szolgáltató biztosan szállítani tudja. Főként leértékelt, kifutó termékeknél előfordulhat, hogy a megrendelt termék hiányos vagy sérült, ezért az nem értékesíthető. Ez esetben a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül – e-mailben vagy telefonon – értesíti az Ügyfelet a teljesítés akadályáról.  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 [II.26.] Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

Adatbeviteli hibák javítása Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására [törlés és/vagy módosítás] a weboldal megrendelési felületén. A rendelés folyamata során a weboldal megrendelési felületén a megrendelt termék[ek] és a fizetendő, pontos végösszeg mindvégig szerepel. 


Szállítási feltételek:

A Szolgáltató a megrendelt terméke[ke]t szállítmányozó cég [a továbbiakban: futárszolgálat] igénybevételével szállítja ki az Ügyfél részére, az Ügyfél által a megrendelés során megadott szállítási címre.
Amennyiben az adott megrendelés bruttó értéke eléri a 45.000 Ft-ot, és súlya nem haladja meg a 30kg-ot akkor, a szállítás az ország egész területére díjmentes.
Ingyenes szállítás alá tartoznak a pálinkafőzők, ezek súlya nehezebb mint 30kg, de ingyenesen szállítjuk.
Abban az esetben ha a kosár értéke eléri a 45.000Ft-ot , de a termékek össz súlya meghaladja a 30kg-ot a rendszer nem ajánlja fel az ingyenes kiszállítást, az Ügyfél viseli a szállítás költségét.
Bizonyos esetekben ha a termékek súlya meghaladja az 50kg-ot akkor az egyedi szállításnak minősül melyre a rendszer nem ajánl árat mivel összetett, nem díjmentes kiszállítás a szállítási költséget az Ügyfél viseli, a pontos szállítási díjról  e-mailben küldünk tájékoztatást az Ügyfél részére.

Az országos utánvételes csomagok szállítási költsége 10kg csomagsúlyig: 2100Ft
Az országos utánvételes csomagok szállítási költsége 25kg csomagsúlyig: 2600Ft

A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a szállítási díjat az Ügyfél viseli. Ebben az esetben a szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül, és azt az Ügyfél által a megrendelés során választott fizetési módnak megfelelően köteles az Ügyfél megfizetni. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód.
A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
A megrendelt termék[ek] lezárt dobozban érkezik/érkeznek és amennyiben a fizetés nem előre történt, a vételárat és az esetleges szállítási díjat a számla ellenében a futárszolgálat kézbesítőjének, készpénzben kell megfizetni. Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, javasolt a terméket tartalmazó csomagnak még a futárszolgálat kézbesítője jelenlétében történő felnyitása, a termék[ek] sértetlenségének ellenőrzése, és a sérülés Szolgáltató felé jelzése céljából. A futárszolgálat kézbesítője a sérült termék kézbesítéséről jegyzőkönyvet vesz fel. A termék[ek]kiszállítását az MPL futárszolgálat végzi, a rendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 2-3 munkanapon belül - a legtöbb esetben. Kiemelt időszakokban esetlegesen további 2 munkanap késedelem előfordulhat.  A Szolgáltató az MPL futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal. Az MPL futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke[ke]t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke[ke]t át tudják venni. Az MPL futárszolgálat kézbesítője az Ügyfél által megadott szállítási címen legfeljebb 10 percet tud várakozni.

Fizetési módok:

Készpénzes fizetés: Személyesen fizeti ki az áru ellenértékét boltunkban 4551 Nyíregyháza, Vásárosnaményi út 35. alatt.

Utánvételes árufizetés: Az áru ellenértékét a csomag átvételekor a futárszolgálat alkalmazottjának fizeti ki személyesen készpénzben. 
Banki átutalás [előreutalás]: Az áru ellenértékét, és a szállítási költséget banki átutalással előre fizeti ki. Ha megérkezett a pénz a számlánkra, utána feladjuk a csomagját. 
Biztonságos Bankkártyás fizetés: A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával, az oldalunk nem tárolja a bakkártya adatait, a fizetés minden esetben a K&H Bank bakkártyás fizetés oldalán történik. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát és lejárati dátumát megadják. A K&H Bank a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard típusú kártyákat fogadja el.

Elállási jog:

Az elállási jog a fogyasztót a  rögzítettek szerint megilleti, a fogyasztó a Ptk-ban meghatározottak körét jelenti [a továbbiakban: Fogyasztó]. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén] a terméknek,b] több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 [tizennégy] naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza [pl. fehérnemű, fürdőruha]

Elállási jog gyakorlásának a menete:
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató valamelyik elérhetőségének igénybevételével , személyesen, postán, elektronikus levélben.

Az elállási nyilatkozat minta innen letölthető. [PDF] 

Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 [tizennégy] naptári napon belül [akár a 14. naptári napon] elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levélmegküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt termék[ke]et a Szolgáltató számlát kiállító üzletébe vagy a  feltüntetett címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 [tizennégy] naptári napon belül postai úton ajánlott küldeményként vagy futárszolgálattal eljuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi [postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja], vagy személyesen beviszi a terméket a fentiekben megjelölt címre. Szolgáltató részére történő visszaküldésének és a cseretermék Ügyfél részére történő kiszállításának költségeit az Ügyfél köteles viselni. A termék[ek] Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék[ek] visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 [tizennégy] naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli, javasolt visszatérítési forma: elektronikus banki átutalás. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

Panaszkezelés:

Segítünk, hogy megoldjuk problémádat, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy jótállási, szavatossági és elállási ügyintézésünkkel elégedett legyél.
Amennyiben nem voltál elégedett, kérjük írj e-mailt vagy telefonálj központunkba az lenti elérhetőségeken. Az E-mail-ben küldött kérdésre, reklamációra három munkanapon belül adunk választ.

Panaszügyintézés helye, módja:
Cím és postacím:Nyíregyháza Vásárosnaményi út 35
Telefonszám: +36 [30] 576 3669
Email cím: info[kukac]rezpalinkafozo.hu
Panaszügyintézés módja: telefonon, e-mail-ben, postai úton 
Telefonos panaszügyintézés időrendje: munkanapokon: 9:00-17:00

Online vitarendezési platform:


Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete [Rendelet] alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. 

Az online vitarendezési platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

Magyarországon a fogyasztói jogviták rendezésére a vállalkozó telephelyén működő Nyíregyházi Békéltető Testület jogosult. A Szolgáltatónak a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van.


A békéltető testület elérhetősége:
Cím: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2. 
Telefon: +36-42-420-180
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Szavatosság, jótállás

Minőségi kifogás esetén szavatossági, illetve jótállási igény érvényesíthető. Ez utóbbit a köznyelvben garancia néven szokták emlegetni. Szavatosságnál és jótállásnál ugyan azokat az igényeket lehet érvényesíteni.
  • Javítás
  • Csere
  • Árleszállítás
  • Elállás a szerződéstől
Jótállás: Az új tartós fogyasztási cikkekre a jogszabály egy éves jótállási határidőt ír elő, amely az átadás, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást nem vállal.

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél a termék[ek] átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta [számla vagy a számla másolatának bemutatásával]. Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.Értelemszerűen bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék[ek]et vissza kell juttatni a Szolgáltató részére, az Szolgáltató által  megjelölt címére. A Szolgáltató kizárólag tiszta terméke[ke]t vesz át, a nem tiszta terméke[ke]t visszaküldi az Ügyfélnek.Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. Kicserélés vagy elállás esetén az Ügyfél nem köteles a termék[ek]nek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A termék[ek] azon értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, az Ügyfél köteles megfizetni a Szolgáltató részére. Hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.A Szolgáltató a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az Ügyfélnél felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlő igazolását [számla, postai ajánló szelvény, stb. bemutatásával] követően fizet meg az Ügyfél részére. Ha a termék meghibásodásában az Ügyfelet terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában az Ügyfél köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követően keletkezett [azaz a Szolgáltató nem hibásan teljesített], akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült költségek [beleértve a termék Ügyfél részére történő visszaküldésének költségét is] az Ügyfelet terhelik.

Felelősség

A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért  a szándékosan, súlyos gondatlansággal,vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat [linkeket]# tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.